S.C MIRTRANS – EXPRESS S.R.L.
C.U.I : RO28266143
J40/3793/29.03.2011
Şos. Vitan Bârzeşti nr. 7D – 7E, Corp C`, et.2, ap.10 sector 4, Bucureşti
Tel. +40744123000, e-mail : office@mirtrans-express.com

I. Termeni și condiții generale contractuale şi condiţii de rezervare
Status: 07.03.2024
1 Domeniu de aplicare
1.1 Termenii generali de afaceri și condițiile speciale de rezervare se aplică utilizării portalurilor web ale MirTrans-Express și rezervării călătoriilor cu MirTrans-Express.
2 Părțile contractului
Contractorul pentru rezervarea de călătorii (vânzător de bilete), precum și pentru utilizarea portalurilor web este SC MirTrans-Express SRL, punct de lucru Piata Gara Filaret, nr. 2, ap.2, sector 4, Bucuresti, denumit în continuare MirTrans.
3 Utilizarea comercială a portalului web
3.1 Site-urile de comparare a prețurilor pot semna un acord scris cu MirTrans, prin care acestea sunt autorizate să obțină prețurile și programul de călătorie al MirTrans, în vederea procesării și a publicării.
4 Plata și voucherele
4.1 Biletele de călătorie pot fi plătite în funcție de locul în care se efectuează rezervarea prin diferite metode de plată:
• Pe Internet: Prin PayPal, debit direct, card de credit (Mastercard / Visa), prin Google Pay, Apple Pay. Ne rezervăm dreptul de a nu oferi anumite metode de plată pentru anumite rezervări, și a ne referi la alte metode de plată.
• La bordul autocarelor: În numerar.
• În punctele de vânzare / agențiile de turism: Toate metodele de plată oferite de agenție, și în orice caz, plata în numerar. Dacă punctul de vânzare se află în cadrul vehiculului de transport, metodele de plată pot fi limitate doar la plata în numerar sau cu cardul bancar.
4.2 Condiții speciale la plata cu cardul de credit:
4.2.1 La plata cu cardul de credit, în momentul finalizării rezervării, are loc debitarea contului clientului. La plata cu cardul de credit, clientul informează banca utilizată de el, încă în momentul rezervării, că, în cazul unui refuz la plată aceasta trebuie să furnizeze la solicitarea MirTrans sau a unui terț autorizat de acesta numele clientului și adresa integrală pentru ca MirTrans să-şi poată revendica de la client creanţele sale.
4.2.2 Comisioanele și taxele bancare ca urmare a unui refuz la plată, apărut la plata cu cardul sunt suportate de către pasager. În plus, se vor aplica, eventual, taxe de anulare. Pasagerul primește posibilitatea de a dovedi că prin refuzul la plată costurile sau redus sau nu s-au creat deloc costuri. În cazul refuzului la plată, clientului îi poate fi blocat temporar sau permanent accesul la plata cu cardul de credit.
4.3 După o procedură de somaţie de plată nereuşită efectuată de MirTrans, prelucrarea mai departe a dosarului în vederea recuperării creanţelor este transmisă unui prestator extern de servicii. MirTrans poate să furnizeze toate datele personale necesare ale debitorilor către aceste prestator extern de servicii.
4.4 Compensații; Dreptul de reţinere
4.4.1 Există un drept la compensație pentru client numai dacă solicitările acestuia sunt stabilite legal sau nu sunt contestate sau sunt recunoscute de noi. El are,  de asemenea, un drept de reţinere numai dacă și în măsura în care solicitarea sa se bazează pe același raport contractual.
4.4.2 În cazul în care clientul se află în întârziere de plată față de noi, atunci toate creanțele existente din aceeași relație contractuală sunt scadente imediat.
4.5 Taxele de plată
4.5.1 Prețul total indicat în magazinul online include eventual taxele de plată implicate de procedura de plată a terților aleasă de dvs. și suportate de dvs, precum și TVA-ul legal aferent.
4.5.2 Pentru clienții care selectează o metodă de plată supusă taxelor, se va aplica o taxă de plată, plus impozitul pe vânzări (TVA), care corespunde unui procentaj din valoarea totală a coșului de cumpărături. În fiecare țară este disponibilă cel puțin o modalitate de plată gratuită și utilizată în mod obișnuit.
4.6 Valorificarea voucherelor:
4.6.1 Per rezervare va putea fi valorificat cel mult un voucher. Voucherele pot fi valorificate numai on-line sau în agențiile noastre de vânzări.
Voucherele cu o valoare monetară, așa-numitele bonuri valorice, se aplică la întregul coș de cumpărături.
Voucherele cu reduceri procentuale și voucherele pentru călătorii gratuite pot fi calculate numai în funcție de prețul real al biletului. Pentru servicii suplimentare (de ex. servicii paușale, taxe suplimentare pentru biciclete sau bagaje), voucherele nu pot fi valorificate.
4.6.2 În promoțiile realizate prin MirTrans în cadrul unei campanii promoționale, achiziția și folosirea voucherelor este limitată la un voucher per persoană. Dacă o persoană valorifică mai mult de un voucher din aceeași campanie promoțională, MirTrans poate anula rezervările care depășesc primul voucher. La această regulă se poate renunța în cadrul unor promoții speciale.
4.6.3 Voucherele care au fost eliberate în mod gratuit în timpul unei campanii promoționale sau ca și compensație expiră la prima rezervare.
4.6.4 O utilizare comercială, inclusiv revânzarea de vouchere este interzisă și va fi sancționată de MirTrans prin blocarea biletelor si / sau prin solicitarea de daune.
4.6.5 Plata soldului unui voucher nu este posibila.
4.6.6 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, MirTrans are dreptul de a bloca conturile clienților respectivi și/sau de a solicita o plată alternativă și/sau de a bloca voucherele. Nu există niciun drept de activare sau de plată a voucherelor respective.
4.6.7 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, Flix are dreptul de a storna biletele de călătorie achitate parțial sau total prin valorificarea unui astfel de voucher.
4.7 Valorificarea codurilor promoționale MirTrans.
4.7.1 Per rezervare poate fi valorificat cel mult un cod promoțional. Codurile promoționale sunt activate automat în termen de 48 de ore și pot fi valorificate numai on-line sau în agențiile noastre partenere.
4.7.2 Codurile promoționale sunt valabile timp de trei luni.
4.7.3 Se poate rezerva doar o călătorie directă, cu excepția călătoriilor dus-întors. Punctul de plecare nu trebuie să fie neapărat și destinația.
4.7.4 Voucherele sunt personale și nu pot fi transferate.
4.7.5 Schimbarea rezervărilor poate fi efectuată numai prin intermediul serviciului pentru clienți. Este exclusă anularea.
4.7.6 O utilizare comercială, inclusiv revânzarea codurilor promoționale este interzisă și va fi sancționată de către compania MirTrans cu blocarea biletelor și / sau cu solicitarea de daune.
4.7.7 Plata soldului unui voucher nu este posibila.
4.7.8 Fiecare călătorie rezervată printr-un voucher se face separat și distinct de celelalte călătorii.
4.7.9 Pasagerul are dreptul de a renunța la contract în termen de 14 zile de la semnarea contractului de cumpărare. Renunțarea trebuie să fie notificată sub formă scrisă.
4.8 Acțiuni promoționale
4.8.1 Operațiunile efectuate de MirTrans, ca parte a acțiunilor promoționale desfășurate în cadrul activităților de marketing și cumpărarea de bilete cu preț redus este limitată la trei bilete per persoană. Dacă o persoană achiziționează mai mult de 3 bilete în cadrul aceleiași acțiuni promoționale, MirTrans poate anula toate rezervările peste primele 3 bilete. La această regulă se poate renunța în cadrul unor oferte speciale.
4.8.2 Utilizarea comercială, în special revânzarea biletelor, nu este permisă și se sancționează de către MirTrans cu blocarea biletelor și/sau cu solicitarea de daune.
4.8.3 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificare și transferul acestora, MirTrans își rezervă dreptul de a bloca contul clientului respectiv, și/sau de a solicita o plată alternativă sau de a anula biletele respective. MirTrans nu recunoaște solicitările de recunoaștere și rambursare a biletelor respective.
4.8.4 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, MirTrans își rezervă dreptul de a anula biletul obținut integral sau parțial prin intermediul rambursării biletului.
4.8.5 Biletele cumpărate în cadrul unei oferte, pentru care sunt valabile alte condiții după expirarea ofertei respective, trebuie să fie achiziționate la prețul integral, aplicabil în ziua călătoriei / valabilității biletului.
5 Anularea și reprogramarea călătoriei
5.1 O reprogramare a călătoriei presupune anularea prealabilă a călătoriei. O anulare poate fi făcută fie înainte de plecare, conform articolelor de la 5.2 până la 5.5 fie după neutilizarea biletului, conform articolului 5.6. O modificare sau anulare a rezervării nu este posibilă la bordul autocarului (la șofer).
5.2 O anulare poate fi făcută exclusiv pe site-urile MirTrans-Express sau prin intermediul agențiilor partenere și la punctele de vânzare de bilete ale companiei MirTrans, cu maximum 3 (trei) ore înainte de ora de plecare programată. O călătorie dus-întors este considerată o rezervare.
5.3 În caz de anulare, se va elibera așa-numitul voucher de anulare. Acest voucher de anulare este valabil timp de 12 luni de la data emiterii sale și dă pasagerului dreptul de a face o nouă rezervare cu valoarea voucherului.  În cazul în care prețul noii rezervării depășește valoarea voucherului, trebuie plătită diferența de preț. Dacă prețul este sub această valoare, contravaloarea voucherului de anulare rămâne valabilă și va putea fi utilizată sau consumată pentru o altă rezervare. În cazul ofertelor promoționale pe perioade limitate de timp pot exista abateri de la aceste reguli. Detaliile sunt reglementate de regulamentul privind condițiile acestor acțiuni, accesibil separat pe portalurile web.
5.4 Pentru fiecare anulare, se va percepe o taxă de anulare per călătorie anulată și per pasager. Voucherul de anulare va avea valoarea prețului biletului, minus prețul pentru anulare. În cazul unei modificări a numelui pasagerului, trebuie plătită diferența de preț, dacă prețul biletului a crescut între timp. Schimbarea numărului de telefon este gratuită.
5.5 Dacă un voucher de anulare este utilizat pentru o rezervare, aceiași termeni și condiții pentru anulare se aplică și noii călătorii.

5.6 În cazul neutilizării unui bilet pentru o călătorie efectuată de către operatorii de transport ai MirTrans, tariful va fi rambursat la prezentarea biletului, cu scăderea unei taxe de procesare per călătorie și pasager, cu excepția cazului în care călătorul poate dovedi că a fost suportată o daună sau mai multe daune pentru o sumă mai mică. Pasagerul este cel care trebuie să facă dovada neutilizării biletului. Se generează câte un bilet pentru fiecare persoană și pentru fiecare călătorie. Conexiunile cu transferuri (interconexiunile) sunt tratate ca o singură călătorie. Solicitarea poate fi făcută informal în decurs de 3 luni. Aceasta trebuie expediată către MirTrans sau SC MirTrans-Express SRL la adresa poștala Piata Gara Filaret, nr. 2, ap.2, sector 4, Bucuresti. Taxa de procesare va fi redusă la o sumă de 2 EUR (sau suma corespunzătoare monedei respective) pe pasager și călătorie, plus orice taxă de transfer bancar, în cazul în care transportatorul este MirTrans per pasager și călătorie, plus orice comision de transfer bancar, în cazul în care transportatorul este MirTrans-Express și dacă solicitarea se face cu promptitudine, cel târziu în termen de o săptămână după expirarea perioade de valabilitate a biletului. Prin urmare, suma taxei de procesare depinde de întârzierea de după plecare, în momentul în care se face cererea de rambursare.
5.7 Toate taxele de procesare sus menționate, taxele de anulare și orice taxă de transfer nu se percep în cazul în care se solicită rambursarea din cauza unor circumstanțe pentru care este responsabila MirTrans-Express. Rambursarea prețului biletului, minus taxele de procesare și posibilele taxe de transfer se va face integral pe contul indicat de către client la efectuarea comenzii, iar la plata cu cardul de credit, pe cardul respectiv de credit.
5.8 Politicile de anulare deviante din orice Termeni și condiții ale Transportatorului nu se aplică.
6 Taxă de serviciu
La fiecare rezervare se va aplica o taxă de serviciu de 0,99 EUR (sau suma corespunzătoare monedei respective). Taxa este percepută pentru fiecare comandă, pentru utilizarea site-ului web utilizat pentru rezervare sau a aplicației, precum și pentru alte instrumente orientate către client, care includ, de exemplu, „Gestionarea comenzilor mele/serviciul automat pentru modificarea călătoriilor, adăugarea de bagaje”.
În cazul anulării de către client, taxa de serviciu nu va fi rambursată. În cazul rezervărilor prin telefon (serviciul pentru clienți) sau la agențiile noastre și la distribuitorii offline, se pot aplica taxe suplimentare.
7 Jurisdicția
Jurisdicția competentă pentru comercianți, persoane juridice și persoane fizice care nu au jurisdicția generală în Romania, precum și pentru persoanele care și-au mutat domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate după încheierea unui contract de transport, sau ai căror domiciliu sau reședință obișnuite nu sunt cunoscute la momentul depunerii plângerii, este Bucuresti.
8 Invaliditatea unor prevederi punctuale
În cazul în care prevederile individuale din acești Termeni generali de afaceri și condiții speciale de rezervare sunt sau devin total sau parțial nule și neavenite, acest lucru nu va compromite în principiu eficacitatea contractului în ansamblu.