Animale de companie

   MirTrans-Express accepta spre transportare doar caini si pisici. Transportarea animalelor domestice se efectuează în containere speciale. Se poate efectua transportarea animalelor fara insotitor.

Va propunem urmatoarele servicii:

Pentru transportarea animalelor se percepe o taxa de 30 euro in valuta nationala din tara de plecare.
Pasagerul trebuie să declare in momentul rezervarii biletului despre intenţia de transport a animalului de companie.

Transport in salon

Greutatea animalelor, precum şi greutatea containerelor şi a hrănii pentru acestea, nu se includ în norma de transportare gratuită a bagajului. Masa admisibilă a containerului impreuna cu animalul nu trebuie să depăşească 8kg, iar suma dimensiunilor 115 cm (25 x 40 x 50).

Transport in portbagaj

Animalele care au dimensiuni mai mari si/sau greutate mai mare de 8kg pot fi transportate doar in portbagaj in container special.

Primirea spre transportare a animalelor domestice se acceptă numai cu o condiţie, pasagerul îşi asumă toată responsabilitatea pentru ele semnind o declaratie speciala in acest sens la plecare. Compania de transport nu poartă raspundere pentru vătamarea, pierderea, înbolnavirea sau moartea animalului transportat cît şi de neacceptarea acestora la destinaţia transportată sau în puctul de tranzitare spre destinaţia transportată.

În caz de transportare a animalelor sus menţionate pasagerul trebuie:

1. Să detina următoarele acte şi să îndeplinească urmatoarele condiţii:

 • Paşaport pentru animale de companie
 • Certificat privind starea sănătăţii animalului
 • Carnetul vaccinărilor
 • Permisul de export / import / transit
 • Animalul trebuie să aibă un dispozitiv electronic (transponder) sau un tatuaj vizibil

2. Să ţină cont de următoarele condiţii:

Animalul:

 • trebuie să fie curat, sănătos, inofensiv
 • să nu fie gestant
 • să nu deranjeze pasagerii
 • să fie rezervat cu cel putin 24 ore înainte de calatorie , indicîndu-se operatorului in timpul rezervarii despre intentia de a transporta animal de companies au in sectiunea “Mentiuni” in cazul rezervarii online, totodata se mentioneaza greutatea şi dimensiunile containerului
 • trebuie să se găsească într-un container adecvat, trebuie să poată să stea în poziţie naturală în picioare, să poată să se întoarcă, să se culce (cu excepţia animalelor Ghid)

Container:

 • este interzisă de a fi pus pe scaun
 • greutatea maximă a containerului şi a animalului trebuie să fie nu mai mult de 8 kg (la transportul in salon)
 • suma maximă a dimensiunilor nu mai mult de 115 cm (25 x 40 x 50)
 • trebuie să fie procurat de pasager
 • trebuie să fie bine ventilat, bine fixat, confecţionat dintr-un material dur, cu fundul absorbant şi care n-ar putea fi uşor distrus de animale; cutiile din carton pentru pisici nu sunt potrivite pentru transportare

Transportarea animalelor de companie spre țările din UE:

Pasagerii care calatoresc cu animale in ţarile UE din ţari terţe non UE, trebuie să îndeplinescă cerinţele pentru transportarea animalelor conform Regulamentului (CE) Nr .998/2003, care includ următoarele:

Identificarea:

Animalul transportat trebuie sa fie identificat cu un transponder (microcip), care să respecte standardul ISO 11784 și să poată fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785. Dacă transponderul nu corespunde cerințelor, proprietarul trebuie să furnizeze mijloacelor necesare pentru citirea transponderului. Identificarea animalului trebuie sa fie efectuată înaintea vaccinării anti-rabice.

Certificat veterinar de sănătate, model prevăzut de Anexa IV, Regulamentul UE nr. 577/2013:

Animalul trebuie să fie însoţit de un certificat de sănătate eliberat de un veterinar oficial desemnat de catre autoritatea compententă a statului din care provine animalul , sau la re-intrare in UE de un paşaport tip UE, care să certifice valabilitatea vaccinării anti-rabice sau a revaccinării în conformitate cu toate normele sanitare al regulamentului menționat. Deasemenea certificatul de sănătate trebuie să fie însoțit de o declarație semnata de proprietar, (model din anexa IV, secțiunea A și B, Regulamentul UE nr: 577/2013), prin care se confirmă că circulația animalului este de natură necomercială. Certificatul veterinar se consideră valabil timp de 10 zile de la data emiterii.

Vaccinarea antirabică:

Animalul trebuie să fie vaccinat contra rabiei cel puțin cu 30 zile și cel mult 1 an pînă la călătorie. Deasemenea animalul trebuie să fi fost supus unei analize de sînge cu scopul titrării anticorpilor de protecţie întru verificarea eficacităţii vaccinării antirabice. Acest test poate fi realizat la cel puţin 30 zile de la vaccinare şi cu 3 luni înainte de momentul călătoriei, la un laborator autorizat de UE. Animalul va putea călători spre EU doar dacă titrul de anticorpi anirabici este de cel puțin 0.5UI/ml. Pentru informatia despre laborator accesaţi: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Nota:

Această perioada de asteptare de 3 luni nu se va aplica în cazul reintrării in UE a unui animal al cărui paşaport certifică realizarea titrării cu rezultat pozitiv înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul UE.

 • Nu se vor admite pentru transportare animalele care nu au fost vaccinate contra rabiei, nu au fost supuse testului serologic pentru verificarea titrului de anticorpi pentru rabie și care sunt mai mici de 7 (şapte) luni.
 • În situația în care animalul nu îndeplinește cerințele sanitare veterinare ale UE, Serviciul Veterinar din aeroport poate refuza intrarea animalului în UE și reexpedia animalul în țara de origine, cheltuielile fiind suportate de către proprietarul ce însoțește animalul.
 • Există anumite rase de câini/pisici considerate periculoase și care sunt interzise în unele țări din UE. Recomandăm că înainte de călătorie,
  pasagerul să consulte lista raselor de animale interzise pentru țara în care intenționează să călătorească.
 • Pentru informaţie adiţională cu privire la transportarea necomercială a animalelor domestice spre ţările UE accesaţi: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.print.htm
8
ani de experienta
10+
autovehicule moderne
2000+
clienti multumiti
9+
destinatii